Blog

18 Aug

Cultuurverschillen

Om op de hoogte te blijven van de belangrijkste cultuurverschillen tussen Nederland en China, volgen hieronder een aantal culturele aspecten waar je rekening mee kan houden wanneer je in China bent. We hebben gebruik gemaakt van Hofstede’s cultuur dimensies, hierbij wordt er gekeken naar een aantal culturele aspecten en worden de twee landen op een schaal van 1 tot 100 gescoord. Hoe dichter bij de 100, hoe groter het culturele aspect een rol speelt in dat land.

Screen Shot 2017-08-23 at 12.40.17

Machtsafstand
Machtsafstand is de mate waarin minder machtige leden van een organisatie accepteren dat de macht ongelijk verdeeld is. Samenlevingen die een grote mate van machtsafstand vertonen, accepteren een hiërarchische volgorde eerder dan een samenleving met een lage machtsafstand. De laatste groep streeft er namelijk naar om de verdeling gelijk te maken.

Op dit culturele aspect heeft China een score van 80, terwijl Nederland 38 scoort. Dit houdt dus in dat China, vergeleken met Nederland, een samenleving heeft met een grote mate van machtsafstand. Chinese kinderen hebben bijvoorbeeld minder inspraak in de klas en tonen veel respect naar hun leraren toe.

Individualisme
Individualisme is de mate waarin de rechten van het individu belangrijker zijn dan het belang van de gemeenschap. In een individualistische samenleving wordt van het individu verwacht dat ze zorgen voor zichzelf en voor zijn/haar naaste familie. Het tegenovergestelde van individualisme is collectivisme. In een collectivistische samenleving groeien individuen op in hechte en sterke groepen.

Bij het scoren is gekeken naar hoe individualistisch het land is. Je kan concluderen dat China met een score van 20 dus zeer collectivistisch is, in tegenstelling tot Nederland die met een score van 80 juist heel individualistisch is. In China zijn familiebanden erg sterk en gaat de groep boven het individu. Ook zijn Chinese kinderen minder onafhankelijk en zelfstandig vergeleken met Nederlandse kinderen.

Masculiniteit
In een land dat masculien is, zijn aspecten als prestatie, heldhaftigheid en succes belangrijk. De sociale rollen in het land zijn duidelijk gescheiden; vrouwen horen bescheiden en teder te zijn terwijl van mannen wordt verwacht dat ze hard en assertief zijn. Het tegenovergestelde van masculiniteit is femininiteit. In een feminien land worden de rollen namelijk niet nadrukkelijk gescheiden.

Vergeleken met Nederland is China een masculien land. Op dit culturele aspect heeft het land namelijk een score van 66 terwijl Nederland heel erg feminien is met een score van 14. In China willen ze gezichtsverlies zo veel mogelijk voorkomen. Goede schoolprestaties, een goede baan/goed salaris en goede leefomstandigheden zijn dan ook belangrijke aspecten in het land.

Onzekerheidsvermijding
Deze dimensie geeft aan in hoeverre een samenleving omgaat met onzekerheden en hoe zij zich voorbereiden op onzekere situaties. Hierbij wordt de volgende vraag gesteld: moeten we proberen de toekomst te beheersen of moeten we het gewoon laten gebeuren? Hoe hoger een land scoort op dit aspect, hoe meer maatregelen zij nemen om onzekere situaties tegen te gaan. Hoe lager de score, hoe meer ‘ontspannen’ het land is.

Op dit culturele aspect scoort Nederland 53. China scoort hierop 30. Beide landen zijn gericht op de toekomst. Het verschil is dat Chinezen zich meer focussen op de nabije toekomst. Ze lossen problemen op wanneer het ontstaat en kunnen hun plannen snel en makkelijk veranderen. Dit maakt ze erg flexibel. In tegenstelling tot Nederlanders, die juist plannen maken op de lange termijn. Zij werken veel met procedures, zijn erg bewust van hun acties en gevolgen en moeten wennen aan veranderingen.

Hopelijk weet je met deze informatie welke cultuurverschillen je kunt verwachten. Probeer ze te begrijpen en je hierop aan te passen voor een goede tijd in China!

Geschreven door Hoda Maksoud, stagiaire bij China Plus

Leave a Reply

China Plus gebruikt vookies for zowel functionele als marketingdoeleinden. Bij verder gebruik van deze site, gaat men akkoord met het gebruik van deze cookies. Voor meer informatie, zie ons privacybeleid
OK