Z-visum aanvragen

Z-visum aanvragen

 1. Wat is een Z-visum?

  Je moet een Z-visum aanvragen als je naar China reist voor het verrichten van arbeid of voor het uitoefenen van commerciële podiumkunsten.

 2. Wat is het verschil tussen Z-visum en een werkvergunning?

  De werkvergunning wordt voor jou geregeld. China Plus vraagt deze aan samen met je nieuwe werkgever in China. De school zal hiervoor betalen. Nadat je je werkvergunning per post ontvangt, zullen wij je instrueren bij het aanvragen van een Z-visa. 

 3. Wie betaalt de kosten van de visa?

  De kosten betaal je zelf bij het visumcentrum.

 4. Wie regelt het visum en hoe verloopt de aanvraagprocedure? 

  China Plus zal je samen met ons partnerbureau helpen om een visum aan te vragen.

  De aanvraagprocedure: Invullen aanvraagformulier – Skype gesprek voeren met een medewerker van China Plus – Introductievideo maken over jezelf –  Matchen met een school onder leiding van China Plus – Verzamelen van noodzakelijke documenten – Aanvragen en ontvangst werkvergunning – Aanvragen visum bij het visumcentrum in Den Haag onder begeleiding van China Plus- Volg een pre-departure training van China Plus – Start met lesgeven in China.

 5. Hoe ver van tevoren moet ik mijn visumaanvraag indienen?

  Je moet ruim voor je geplande vertrekdatum de aanvraag indienen. Wij adviseren om uiterlijk een maand voor vertrek, maar niet eerder dan drie maanden voor vertrek, de aanvraag in te dienen. De website van het visumcentrum kan je meer informatie vinden over doorlooptijden: http://www.visaforchina.org/Hou er wel rekening mee dat de doorlooptijd in werkelijkheid wat langer kan zijn dan vermeld op de website.

 6. Is het nodig om een afspraak te maken om de aanvraag in te dienen?

  We raden je sterk aan om een afspraak te maken zodat het visumcentrum in Den Haag weet op hoeveel aanvragen ze op de betreffende dag kunnen rekenen en je aanvraag zo efficiënt mogelijk kunnen verwerken. Voordat je het visumcentrum bezoekt, sturen wij je nog nuttige informatie.

 7. Kan iemand anders namens mij de visumaanvraag indienen bij het visumcentrum?

  Normaal gesproken moet je in persoon je aanvraag indienen en je paspoort met visum weer ophalen. Als dit door omstandigheden (bv. ziekte) niet mogelijk is, dan mag je iemand anders dit laten doen. Je hoeft geen machtiging mee te geven. Het is wel belangrijk dat alle documenten compleet en correct worden aangeleverd bij het consulaat.

 8. Wanneer moet ik mijn paspoort weer ophalen?

  De datum waarop je je paspoort weer kan ophalen staat vermeld op het ‘pick-up form’ dat je ontvangt als je de aanvraag indient. Het visumcentrum informeert je als er wijzigingen en/of vertragingen zijn in het verwerken van je visumaanvraag. In dat geval krijg je een nieuwe ophaaldatum door. Als je paspoort met visum gereed is, dan kan je het visumcentrum weer bezoeken en de verschuldigde leges voldoen. Hou er rekening mee dat de paspoorten die niet tijdig worden afgehaald, worden teruggestuurd naar de Chinese ambassade of het Consulaat-Generaal.

 9. Wat als ik mijn ‘pick-up form’ kwijt ben?

  Als je je ‘pick-up form’ kwijt bent, dan moet je persoonlijk je paspoort afhalen. Je wordt vriendelijk verzocht om je ID met foto aan het personeel van het visumcentrum te tonen. Nadat het visumcentrum je ID heeft gechecked, wordt je paspoort vrijgegeven. Als je voor wat voor reden dan ook niet persoonlijk je paspoort kan ophalen, dan kan je dit door iemand anders laten doen. Het moet uiteraard iemand zijn die je vertrouwt. Deze persoon heeft een door een notaris gelegaliseerde machtiging nodig waarin staat dat hij/zij bevoegd is om namens jou je paspoort op te halen. De gemachtigde moet ook zowel jouw als zijn of haar ID tonen.

 10. Wat moet ik doen als er een fout staat op het visum in mijn paspoort?

  Als je een fout ontdekt op je visum nadat je het visumcentrum verlaten hebt, neem dan onmiddellijk contact op met het visumcentrum en volg de instructies op.

 11. Hoe lang moet mijn paspoort nog geldig zijn als ik een visum voor China aanvraag?

  Over het algemeen moet het paspoort nog tenminste zes maanden geldig zijn. Gebaseerd op onze ervaringen is het zelfs beter als het paspoort in ieder geval nog een jaar geldig is.

 12. Hoe lang duurt het voordat het visum wordt afgegeven vanaf het moment dat ik de aanvraag persoonlijk heb ingediend bij het visumcentrum?

  Het duurt meestal vier werkdagen om de aanvraag te verwerken, op voorwaarde dat alle begeleidende stukken voldoen aan de voorwaarden.

 13. Kan ik mijn verblijf in China verlengen?

  Je kan een verlenging van je verblijf aanvragen bij de lokale publieke veiligheidsautoriteiten in China. Dit moet je doen voordat je visum verloopt. Er is geen garantie dat de aanvraag automatisch goedgekeurd wordt. Als je langer in China verblijft dan volgens je visum is toegestaan dan ben je in overtreding en loop je het risico gestraft te worden

 14. Welke spullen kan ik meenemen naar China?

  We verzoeken je om de website van de Chinese Douane te raadplegen voor meer informatie.