VISAS

Visa

Voor onze programma’s zijn twee soorten visa van toepassing; een zogenaamd ‘Z-visum’ en een zogenaamd ‘X2-visum’. Het Z-visum is van toepassing voor onze docenten. Onze deelnemers aan het Culture Plus Programma hebben een X2-visum nodig.

Z type of visa

Z-visum

Je moet een Z-visum aanvragen als je naar China reist voor het verrichten van arbeid of voor het uitoefenen van commerciële podiumkunsten. Om een Z-visum te kunnen aanvragen, moet je de volgende documenten kunnen overleggen:

 

 Paspoort: origineel paspoort dat nog tenminste zes maanden geldig is en nog lege pagina’s bevat.

Aanvraagformulier: een ingevuld visumaanvraagformulier voorzien van een recente paspoortfoto die voldoet aan de officiële eisen (geen hoofdbedekking, volledig gezicht zichtbaar, lichte achtergrond en een afmeting van 48mm x 33mm). We sturen je het aanvraagformulier vóór de visumtraining.

 Werkvergunning: het Chinese ‘Staatsbureau voor Buitenlandse Experts’ moet een vergunning verstrekken.

 Scan van een medisch rapport: het medische rapport moet de resultaten van een ECG-, Röntgen- en HIV-onderzoek bevatten. Als je naar China reist, dan moet je het originele rapport meenemen. Daarnaast moet een docent Engels na aankomst in China een nieuw onderzoek ondergaan in Beijing. Hou er rekening mee dat je dit zelf moet bekostigen. De prijs bedraagt 622 RMB. Het medische rapport kan vervolgens drie dagen later worden afgehaald.

 Originele Verklaring omtrent Gedrag (VoG), waaruit geen criminele antecedenten blijken.

Teaching English as a Foreign Language (TEFL) certificaat. Zie het tabblad TEFL voor meer informatie.

   Bewijs van legaal verblijf: alleen van toepassing als je niet de nationaliteit hebt van het land waar je woonachtig bent en het visum aanvraagt. (Bijvoorbeeld in het geval dat een Amerikaanse jongere die in Nederland studeert in Nederland een visum aanvraagt bij het Chinese consulaat.) In dat geval moet je het origineel en kopieën van je verblijfsdocument alsmede bewijs omtrent je werk, opleiding, of status als student overleggen.

 

x2 type of Visa

Om deel te nemen aan het Culture Plus programma, hebben onze deelnemers een X2-visum nodig. Dit is een visum dat wordt verstrekt aan personen die maximaal 180 dagen in China willen studeren.

Om een X2-visum aan te vragen, moet je de volgende documenten kunnen overleggen.

 Paspoort: origineel paspoort dat nog tenminste zes maanden geldig is en nog lege pagina’s bevat.

Aanvraagformulier: een ingevuld visumaanvraagformulier voorzien van een recente paspoortfoto die voldoet aan de officiële eisen (geen hoofdbedekking, volledig gezicht zichtbaar, lichte achtergrond en een afmeting van 48mm x 33mm). We sturen je het aanvraagformulier vóór de visumtraining.

 Scan van een medisch rapport: het medische rapport moet de resultaten van een ECG-, Röntgen- en HIV-onderzoek bevatten. Als je naar China reist, dan moet je het originele rapport meenemen. Daarnaast moet je na aankomst in China een nieuw onderzoek ondergaan in Beijing. Hou er rekening mee dat je dit zelf moet bekostigen. De prijs bedraagt 622 RMB. Het medische rapport kan vervolgens drie dagen later worden afgehaald.

 Origineel plus kopie van een toelatingsbewijs, afgegeven door de school waar je geplaatst bent of door een andere entiteit in China.

 Retourvlucht

Bewijs of reservering van de accommodatie waar je gaat verblijven.

 Originele Verklaring omtrent Gedrag (VoG), waaruit geen criminele antecedenten blijken.

   Bewijs van legaal verblijf: alleen van toepassing als je niet de nationaliteit hebt van het land waar je woonachtig bent en het visum aanvraagt. (Bijvoorbeeld in het geval dat een Amerikaanse jongere die in Nederland studeert in Nederland een visum aanvraagt bij het Chinese consulaat.) In dat geval moet je het origineel en kopieën van je verblijfsdocument alsmede bewijs omtrent je werk, opleiding, of status als student overleggen.